Entreprenad


Vi utför markarbeten inom flera olika entreprenader, ofta som underleverantör vid nedläggning av fiber, elkabel och elkabelsökning. Vi har också en väl utrustad servicebil för att snabbt och enkelt kunna utföra alla tänkbara uppdrag inom segmentet entreprenad.